Synbiotika a kolorektální karcinom

Zácpa u seniorů a její řešení
23.4.2017
Rakovina – novodobý zabiják
23.4.2017

Placebo vs synbiotika

Projekt financovaný z fondů EU zjistil, že synbiotická ingredience ve spojení s probiotiky může pomoct snížit riziko vzniku kolorektálního karcinomu. Studie ukázala, že přípravky obohacené o inulín s patentovaným složením ve spojení s probiotiky, významně snižují poškození buněk DNA. Placebem randomizovaná kontrolovaná studie zkoumala 80 lidí, kteří buď měli střevní polypy (prekancerózní léze) odstraněny nebo byli léčeni s rakovinou tlustého střeva. Polovina každé skupiny dostávala placebo a druhá polovina synbiotikum. Skupiny dobrovolníků konzumovaly buď synbiotikum nebo placebo každý den po dobu 12 týdnů. Na začátku, v průběhu a na konci experimentu byly účastníkům odebírány vzorky tkáně, krve a stolice a tyto vzorky byly zkoumány speciálním týmem za účelem identifikace změn a rozdílů mezi skupinami.

Synbiotika na cestě za úspěchem

Vědci zjistili, že u lidí s vysokou mírou rizika vzniku rakoviny tlustého střeva, kteří dostávali synbiotikum došlo k významnému snížení poškození jejich buněk DNA ve srovnání s těmi, kteří dostávali placebo. Navíc u lidí s rakovinou tlustého střeva byla zaznamenána zvýšená imunitní reakce, produkující interferon gamma, který má antivirové schopnosti a pomáhá zabránit bujení potencionálně škodlivých buněk. Buněčná proliferace epiteliálních buněk se snížila ve skupině, která dostávala synbiotika.

Pozitivní dopad na střevní mikroflóru

Ukázalo se také, že synbiotika chrání buňky od potencionálního poškození látkami, které se vyskytují v dolní části trávicího ústrojí a snižují jejich vystavení těmto látkám ze stolice. Tato studie také prokázala jasný bifidogenní a prebiotický účinek, který se projevuje po konzumaci synbiotik a naznačila možné pozitivní změny ve složení střevní mikroflóry během dlouhodobějšího užívání, v tomto případě po dobu 12 týdnů. Raftilose Synergy1 je obohacený inulín, který obsahuje dlouhé řetězce inulínu a oligofruktózy. Dřívější studie ukázaly, že denní příjem 8 g této ingredience pomáhá dosáhnout nárůstu ve vstřebávání vápníku ze stravy, a to až o 20 %.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *