UV záření a jeho nebezpečí

Není plíseň jako plíseň
26.5.2017
Klobouky jsou zase v kurzu
27.5.2017

Rizikové faktory slunce

Věděli jste, že slunce má na světě tisíce jmen? Existují různé kulty boha Slunce – ať už je to egyptský Ra, Hor, Aton, Re, Hélios nebo Apollón, všechny tyto názvy poukazují na významnost slunce pro lidstvo. Nutnost přizpůsobit se změnám podnebí a stylu života vedlo lidstvo k úvaze o příznivosti vlivu slunečních paprsků na organismus, přitom se nedala ale přehlédnout i rizika působení slunečních paprsků.

Před sluncem se chránili už naši předci

Již staří Egypťané využívali látku (bavlna, vlna, len) k zhotovení oděvů. Šaty jim kryly celé tělo, velká pozornost byla věnována i pokrývce hlavy, popř. i samotného obličeje. Od 18. století se staly moderní lehké deštníky takzvané slunečníky, které chránily především bílé dámy před sluncem. Bílá kůže byla módní a vyjadřovala příslušnost k vyššímu stavu. Ve 20. století existoval tzv. kult bronzové pleti jako symbol zdraví a krásy.

Záření, které dopadá na zemský povrch je filtrováno průchodem atmosférou. Na lidskou kůži dopadá UV záření, viditelné záření a infračervené záření. UV záření představuje fyzikální nebezpečí, které způsobuje z kožního hlediska

  • stárnutí kůže
  • fotoalergickou nebo fototoxickou reakci
  • karcinogenezi

Od rostlin až k fotoprotekci

Mezi první sunscreeny patřily různé oleje. Tiběťané kombinovali dehet s rostlinami, indiáni používali rostlinné extrakty či plody stromů. V 19. století použil Hammer okyselený sulfát chininu – extrakt z kaštanu. Ve 20. století byl vynalezen přípravek „AMBRE SOLAIRE“ s obsahem benzylsalicylátu v olejovém roztoku. Poté přípravek „Delial“ s benzylimidazolovou-sulfonovou kyselinou. Přes několik dalších přípravků se lidstvo dostalo až k fotoprotekci.

Metoda využívající fyzikálních, chemických, přírodních nebo umělých prostředků za účelem vytvoření ochrany před škodlivými účinky UV záření, které je obsaženo v slunečním světle. Je produkováno umělými zdroji jako jsou dermatologické terapeutické přístroje nebo solária.

Chraňte sebe i své DNA buňky

Trendem tohoto roku je obohacován krémů na opalování antioxidanty (kyselina askorbová, alfa-tokoferol nebo specifickými enzymy (lyáza neboli DNA endonukleáza), které mají posílit autoreparativní schopnost buněk při odstraňování zářením poškozené DNA.

Správná aplikace krému na opalování by měla být pečlivá a provedena 2x po sobě. Při druhé aplikaci se zatřou místa opomenutá při první aplikaci. Měli bychom také používat krémy po opalování, které slouží hlavně k zotavení kůže po slunění. Obsahují rovněž antioxidanty a nově se v nich objevují i zmíněné reparační enzymy DNA.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *