Zinek proti volným radikálům

Omlazující pomazánka z řepy
27.5.2017
Yucca – mýdlo pro střeva
27.5.2017

Zinek pro ochranu tkání

Podle studie prováděné ve Velké Británii může karnosin zinku chránit trávicí ústrojí. Karnosin je antioxidant, který stabilizuje a chrání buněčné membrány. Specificky, jako vodorozpustný antioxidant, brání lipidové peroxidaci uvnitř buněčné (dvouvrstvé) membrány. Mnoho antioxidantů (jako vitamin C a E) chrání tkáně ještě před jejich vstupem do tkání, ale mají jen malý účinek, když je tato první linie ochrany prolomena.

V boji proti volným radikálům

Volné radikály exogenního i endogenního původu v přírodě lidskou činností stále přibývají a v současné době je často porušována rovnováha mezi nimi a antioxidanty. Volné radikály jsou charakterizovány nepárovými elektrony. V přítomnosti kyslíku se na místo nepárového elektronu okamžitě naváže molekula kyslíku a vzniká peroxylový radikál, který se snaží získat z jiné sloučeniny chybějící elektron, čímž vytváří jiný volný radikál. Volné radikály potom způsobují tzv. oxidační stres organismu. Karnosin reaguje všeobecně se všemi reaktivními formami kyslíku (Reactive Oxygen Species ROS=volné radikály kyslíku) a tak brání rozvoji oxidačního stresu.

Zinek jako zdravotnický prostředek

Karnosin však nepůsobí jen preventivně – je také aktivní, když již byly volnými radikály vytvořeny nebezpečné sloučeniny, jako lipidové peroxidy a jejich sekundární produkty. Vědci se zaměřili na zkoumání potenciálu této látky, která se prodává jako prostředek na zdravotní problémy v oblasti žaludku, jako pomocníka při obnově střevní sliznice. Studie zjistila, že karnosin zinku biologicky aktivně působí na střeva. Je důležité zmínit, že tento efekt byl pozorován u účastníků experimentu, kteří ho užívali v koncentracích odpovídajících potravnímu doplňku. Výzkum obsahoval studie užívající migrující a bující vzorky lidských střev, epiteliální buňky střev krys a epiteliální buňky psích ledvin.

Propustnost střev a karnosin zinku

Klinické zkoušky se účastnilo 10 dobrovolníků, kteří se účastnili randomizované, křížové studie porovnávající změny v propustnosti střev před a po 5-denní indomethacinové kůře se současným podáváním karnosinu zinku nebo placeba. Účastníci experimentu dostávali 50 mg indomethacinu třikrát denně a 37,5 mg karnosinu zinku dvakrát denně. Zjištění studie, že pětidenní užívání indomethecinu způsobilo trojnásobný nárust propustnosti střev je v souladu s předchozími výzkumy i s výsledky jiných studií. Zjistilo se, že karnosin zinku stabilizuje také střevní sliznici.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *